Archer T2U Nano AC600 雙頻WiFi USB接收器
Archer T2U Nano AC600 雙頻WiFi USB接收器
Archer T2U Nano AC600 雙頻WiFi USB接收器
Archer T2U Nano AC600 雙頻WiFi USB接收器
Archer T2U Nano AC600 雙頻WiFi USB接收器

Archer T2U Nano AC600 雙頻WiFi USB接收器

銷售價格$139.00 建議零售價$148.00
售罄
  • TP-Link馳名品牌,品質保障
  • 高速雙頻WiFi 流暢上網體驗
  • 支援Window 7/8/10/11及 Mac OS
  • WPA加密連線 安全可靠
  • 超微型Nano設計 不佔空間

免運費

買滿HK$350免運費.最快一個工作天內發貨